Cập nhật 01:31 ngày 18/10/2018

dantri

Iran chọc giận Mỹ thổi bùng nguy cơ thế chiến 3

03 tháng 10, 2018 | 03:20
Iran đã đưa ra những đe dọa đáng ngại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tăng nhiệt, đe dọa vượt tầm kiểm soát, thổi bùng nguy cơ chiến tranh bùng nổ. Căng thẳng giữa Mỹ, Iran thổi...