baomoi24g

4 người phụ nữ bị hãm hiếp, chết thảm trong tay gã thầy bùa

Chính ở ngôi chòi hoang vu giữa vùng đồng nước mênh mông ấy, thầy bùa…